Telefoonnummer 085 - 0 18 16 10

Zoeken

NIEUW! SHOP NU CENZAA'S LIMITED SKIN RHYTHM COLLECTIE ONLINE

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Summery Cosmedical Group, Cenzaa Nederland, Summery BV

1. Aanbiedingen

Alle prijzen, aanbiedingen en afbeeldingen op de website, prijslijst en advertenties zijn vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en exclusief BTW, tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden, tenzij anders vermeld.
Voor kortingen en aanbiedingen geldt de leveringstermijn zoals op de website, showroom, offerte of advertentie vermeld.
De vermelde prijs bij de aanbieding betreft uitsluitend het product zoals bij de aanbieding beschreven en niet de eventuele daarbij op de foto zichtbare of overige accessoires.

2. Leveringen

Leveringen vanuit onze showroom geschieden a contant of per pin.
Bestellingen die per post worden uitgeleverd dienen vooraf te worden voldaan.

3. Levertijden

Wij streven naar een zo kort mogelijke levertijd. Bestellingen binnen Nederland die voor 14.30 besteld zijn zullen de volgende dag worden geleverd. Bestellingen naar België worden binnen 1 á 2 werkdagen geleverd, na afwikkeling van de betaling. Dit is ook afhankelijk van de postbezorging in uw woonplaats. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid voor te late levering aanvaarden. 

4. Verzendkosten

Bekijk hier het overzicht van de verzendkosten.

Algemeen
* Verzendingen buiten Nederland worden te allen tijde belast met de daadwerkelijke verzendkosten.
* Afwijkende verzendkosten worden bij de betreffende producten vermeld in de prijscatalogus en webshop van Summery BV.
* Voor de verzendingen van grote hoeveelheden vloeistoffen, volumineuze, waardevolle artikelen en een gewicht meer dan 30 kilo worden de daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht.
* Bovengenoemde kosten worden indien van toepassing separaat op de factuur getoond.

 
5. Prijzen

Inkoopprijzen vermeld in de prijscatalogus zijn excl. BTW, consument adviesprijzen (verkoop) zijn incl. BTW.

Consument adviesprijzen vermeld in de webshop, zonder inloggen, zijn incl. BTW.

Inkoopprijzen vermeld in de webshop, na inloggen, zijn excl BTW. 

Prijzen op moment van een bestelling zijn van toepassing.

 

6. Betaalmogelijkheden

Betalingen kunnen a contant, per pin, bank of met een incasso-overeenkomst worden voldaan.

Indien niet contant, per pin, vooruitbetaling of automatische incasso wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum.

Als geen betaling is gevolgd binnen 14 dagen na factuurdatum wordt 1% rente per maand in rekening gebracht tot volledige betaling heeft plaats gevonden.

Bij te late betaling zal een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Indien na aanmaning geen (tijdige) betaling plaatsvindt, zullen alle door ons met betrekking tot het innen van het openstaande bedrag gemaakte kosten en onkosten voor uw rekening komen.

Onder de kosten voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en advocaat.

Summery Cosmedical Group blijft eigenaar van de goederen tot dat deze volledig zijn betaald, dit geldt ook voor eventuele rente en kosten.

 

7. Reclamaties

Reclamaties dienen, schriftelijk, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen plaats te vinden. Retourzending kan slechts nadat Summery Cosmedical Group u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
U dient zorg te dragen voor een geschikte beschermende verpakking en voldoende frankering. Goederen die niet juist verpakt zijn, zonder voldoende frankering of zonder schriftelijke toestemming worden geweigerd!

 

8. Garantie

Op de door ons geleverde goederen wordt zes maanden garantie gegeven, daarnaast zal de door de leverancier/fabrikant vastgestelde garantiebepaling toegepast worden.
Op onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie verleend.
Defecten ten gevolge van overbelasting, ongeschikte schoonmaak- en/of smeermiddelen, onkundig gebruik en eigen reparaties vallen buiten de garantieverplichtingen.

 

9. Trainingen

1. Summery Cosmedical Group biedt u een uniek aanbod trainingen. Na aanmelding voor een training bij Summery Cosmedical Group krijgt u een bevestiging per e-mail of per brief met de daarbij behorende rekening toegestuurd. U staat na ontvangst van de rekening definitief ingeschreven voor de door u gekozen training.

2. Bij aanmelding via de webshop kan de betaling direct geregeld worden en staat u ingeschreven voor de betreffende training.

3. De rekening voor de betreffende training dient binnen 10 dagen te worden voldaan. Als geen betaling is gevolgd binnen 14 dagen na factuurdatum wordt 1% rente per maand in rekening gebracht tot volledige betaling heeft plaats gevonden.

4. Bij te late betaling zal een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

5. Indien na aanmaning geen (tijdige) betaling plaatsvindt, zullen alle door ons met betrekking tot het innen van het openstaande bedrag gemaakte kosten en onkosten voor uw rekening komen.

6. Onder de kosten voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en advocaat.

7. Mocht u, na aanmelding van een van de trainingen, onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij voor deze cursusplaats iemand anders kunnen inplannen.

* Bij afzegging langer dan 6 weken voor de training zal het cursusgeld, mits betaald teruggestort worden.

* Bij afzegging tussen 2 en 6 weken voor de training zal 50% van het cursusgeld in rekening worden gebracht

* Bij afzegging binnen 2 weken voor de training zal 100% van het cursusgeld in rekening worden gebracht.

 

Summery Cosmedical Groep behoudt zich het recht voor een reeds geplande training zonder opgaaf van reden te annuleren.
In het geval u de factuur reeds heeft voldaan, heeft u recht op creditering. U heeft geen recht op enige andere schadevergoeding.

 

10. Algemene Voorwaarden inzien

U kunt onze Algemene Voorwaarden op elk willekeurig moment op de webshop van Summery Cosmedical Group inzien.

 

11. Drukfouten

Druk- en typefouten voorbehouden

 

12. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Summery Cosmedical Group tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan, incl. eventuele rente en kosten.

Deze site gebruikt cookies. Door op deze site te blijven surfen gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie